Mô Hình Farmstay Kết Hợp Thiền, Yoga Và Thực Dưỡng

Farmstay kết hợp thiền, Yoga và thực dưỡng là Farmstay cung cấp cho khách hàng những khóa học thiền, Yoga và những bữa ăn thực dưỡng cũng như dạy họ cách ăn thực dưỡng để có một sức khỏe tốt.

Được viết bởi Phạm Thanh Tùng