Khảo sát khu đất

Sau khi thống nhất về cách thức làm việc với Defarm, chúng tôi sẽ di chuyển đến khu đất của bạn để khảo sát bằng các thiết bị chuyên dụng. Sau đó, bạn sẽ nhận được một báo cáo về kết quả khảo sát khu đất cùng những tư vấn về hướng đi của dự án trong tương lai.

445825_homeslide-01-2-min

Lập nhóm chat trao
đổi thông tin

DEZICOR lập nhóm với khách hàng có nhu cầu để tư vấn về quy trình, cách thức cùng giá cả làm việc và lấy thông tin khách hàng theo mẫu có sẵn.

anh bai duoi

Thanh toán chi phí khảo sát khu đất:
45.000.000 VNĐ

Sau khi hoàn thiện thiết kế sơ bộ theo quy trình thiết kế tổng thể P-C-I, chúng ta sẽ có một buổi họp để Dezicor trình bày về sản phẩm thiết kế với bạn.

ky-ket-hop-dong_elxg_thumb

Ký hợp đồng khảo sát khu đất

Sau khi hoàn thiện thiết kế sơ bộ theo quy trình thiết kế tổng thể P-C-I, chúng ta sẽ có một buổi họp để Dezicor trình bày về sản phẩm thiết kế với bạn.

Untitled-1-1.png
unnamed

Thông báo cho khách hàng
lịch trình khảo sát

Sau khi hoàn thiện thiết kế sơ bộ theo quy trình thiết kế tổng thể P-C-I, chúng ta sẽ có một buổi họp để Dezicor trình bày về sản phẩm thiết kế với bạn.

Khảo Sát Khu Đất

KHảo sát tại khu đất

Sau khi hoàn thiện thiết kế sơ bộ theo quy trình thiết kế tổng thể P-C-I, chúng ta sẽ có một buổi họp để Dezicor trình bày về sản phẩm thiết kế với bạn.

5-nguyen-tac-vang-khi-xuat-khau-lao-dong_ibvy

Sau 7 – 10 ngày, họp báo cáo về kết quả khảo sát khu đất, từ đó tư vấn phát triển farmstay (nội dung bản báo cáo theo 4A – các hạng mục khảo sát khu đất làm farmstay).