Tư vấn online

Bước đầu tiên trong quy trình thiết kế nên công trình kiến trúc là quá trình tư vấn online với bạn qua một mẫu thông tin khách hàng của chúng tôi. Công trình kiến trúc mà chúng tôi được tạo ra cho bạn được hình thành từ chính những thông tin mà bạn cung cấp, nhờ đó đảm bảo sản phẩm cuối cùng là một công trình mang đậm dấu ấn cá nhân của bạn.

Tư Vấn Online

GIỚI THIỆU

Trong giai đoạn tư vấn thiết kế, đầu tiên Defarm sẽ giới thiệu về quy trình thiết kế, cách thức làm việc với các chuyên gia và hồ sơ năng lực. Việc nắm rõ về quy trình và cách thức làm việc giúp chúng ta dễ dàng làm việc với nhau hơn, giúp dự án được thực hiện mượt mà hơn.

Khảo Sát Khu Đất

KHẢO SÁT NHU CẦU

Bước tiếp tiếp theo trong giai đoạn này, Dezicor sẽ khảo sát nhu cầu của khách hàng về thông tin của khu đất và dự định đầu tư theo mẫu câu hỏi được chuẩn bị sẵn. Dự án của chúng ta sẽ được hình thành từ chính những thông tin mà bạn cung cấp, nhờ đó đảm bảo sản phẩm cuối cùng là một dự án mang đậm dấu ấn cá nhân của bạn.

Ký Hợp Đồng

KÝ HỢP ĐỒNG SƠ BỘ

Sau khi quyết định tham gia dự án, chúng ta tiến hành ký hợp đồng khảo sát khu đất sơ bộ để tiến hành giai đoạn tiếp theo là giai đoạn khảo sát khu đất làm dự án.

Untitled-1-1-1.png