Quy trình thiết kế Farmstay

Với sứ mệnh thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng về kiến trúc, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng tạo ra: không gian sống chất lượng, kiến tạo kinh doanh thịnh vượng, thể hiện phong cách sống thành công, từ đó tạo ra những sản phẩm kiến trúc mang đậm dấu ấn cá tính riêng của khách hàng.

Chất lượng thiết kế của Dezicor bắt nguồn từ quy trình thiết kế kỹ lưỡng được viết riêng cho chúng tôi. Dezicor liên tục thay đổi sửa chữa và cải tiến để quy trình thiết kế ngày càng hoàn thiện với mong muốn đem lại một sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Với mong muốn được thấu hiểu khách hàng chúng tôi không ngại đi ngược xu hướng hiện tại, thách thức những giới hạn trong sáng tạo kiến trúc vị kỷ – những thiết kế kiến trúc nhưng mang nặng cái tôi của kiến trúc sư – bằng quy trình thiết kế rõ ràng chi tiết của riêng mình.

Với mong muốn được thấu hiểu khách hàng chúng tôi không ngại đi ngược xu hướng hiện tại, thách thức những giới hạn trong sáng tạo kiến trúc vị kỷ – những thiết kế kiến trúc nhưng mang nặng cái tôi của kiến trúc sư – bằng quy trình thiết kế rõ ràng chi tiết của riêng mình.

Thiết Kế Tổng Thể
Thiết Kế Tổng Thể

Với mong muốn được thấu hiểu khách hàng chúng tôi không ngại đi ngược xu hướng hiện tại, thách thức những giới hạn trong sáng tạo kiến trúc vị kỷ – những thiết kế kiến trúc nhưng mang nặng cái tôi của kiến trúc sư – bằng quy trình thiết kế rõ ràng chi tiết của riêng mình.

Thiết Kế Chi tiết