Khám Phá Mô Hình Farmstay Không Gian Huấn Luyện

Farmstay kết hợp không gian huấn luyện là những farmstay có không gian lớn, đầy đủ những thành phần cần thiết để các tổ chức sử dụng cho mục đích đào tạo, teambuilding.

Được viết bởi Phạm Thanh Tùng